Menu

A kdo vlastně jsme?

Advokátní kancelář Váňa, Kapalín & Partneři

VchodSlužba právní poradna online je provozována advokátní kanceláří Váňa, Kapalín & Partneři (dále jen jako „VKP“), přičemž odpovědnou osobou za provoz právní poradny je advokát kanceláře ond. Naše kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb zajišťujících komplexní servis obchodních firem, a to jak významných nadnárodních společností, tak i drobných českých korporací, ale i jednotlivých fyzických osob - podnikatelů i nepodnikatelů. Různorodost činností našich klientů vyžaduje nejen samozřejmou perfektní znalost obecných právních předpisů, ale klade zvýšené nároky i na připravenost našeho týmu ke každodennímu studiu specifických právních předpisů vztahujících se k danému oboru. Základním zájmem naší advokátní kanceláře je všem našim klientům poskytnout rychlé, vysoce kvalifikované právní služby za přiměřené ceny. Za tímto účelem usilujeme u všech našich právníků o provázanost znalosti obecných právních předpisů se specializací na specifické oblasti práva dle potřeb našich klientů. Naši klienti oceňují, že naprostou samozřejmostí při jednání s nimi je, že vždy zásadně dbáme na ryze individuální přístup. Dalším nezbytným rysem naší práce je, že zaručujeme absolutní diskrétnost, která je základním stavebním kamenem důvěry mezi právním zástupcem a klientem. Naší jednoznačnou prioritou v každé právní záležitosti je zajistit našemu klientovi nejlepší možné právní postavení v dané věci.

Advokátní kancelář Váňa, Kapalín & Partneři v sobě spojuje dlouholeté odborné i praktické poznatky, seriózní pověst, stoprocentní spolehlivost a vynikající výsledky ve složitých korporátních, nemovitostních a jiných majetkoprávních transakcích, získané a dosažené v uplynulých letech transformace českého právního a ekonomického prostředí na straně jedné a s progresivní, energickou a široce odborně fundovanou praxí nových členů VKP na straně druhé.

Jednací místnostSvou odbornou pomoc a podporu poskytuje VKP svým klientům nejen v čistě právní rovině, ale přispívá svými zkušenostmi, taktickými a vyjednávacími schopnostmi, profesionalitou a široce založenými kontakty i ke zdárnému průběhu jednotlivých obchodních transakcí, vyhodnocování a dosahování obchodních cílů klientů. Členové VKP dále spolupůsobí i v oblasti řízení, správy a kontroly projektů, organizace a managementu. S ohledem na mnohaletou pověst špičkové profesionality a spolehlivosti působí zejména vedoucí členové VKP v pozicích důvěrníků složitých majetkových transakcí, výkonu úschov, držení a správy majetku klientů a jejich obchodních partnerů. Vedoucí členové VKP jsou v odborné i klientské veřejnosti známí svou schopností právní a obchodní diplomacie, v minulosti přispěli ke smírnému vyřešení a uspořádání řady sporných a konfliktních případů, které by soudní cestou mohly jen těžko dospět k všestranně přijatelnému a prospěšnému výsledku. Členové VKP zastupovali ve své dosavadní praxi v právních případech v hodnotě řádově desítek miliard Kč.

KnihovnaKancelář je založena na hlubokých znalostech českého právního a podnikatelského prostředí s širokou sítí odborných i politických vztahů. Díky svým jazykovým znalostem, mezinárodnímu nadhledu a povědomí, zkušenostem a kontaktům je VKP schopna zabezpečit pro klienty poskytování právní a jiné odborné pomoci, expertních služeb a zastoupení v evropském a širším kontextu na nejvyšší úrovni. V této souvislosti doplňujeme, že VKP uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci s advokátní kanceláří CRASTOLLA LAW FIRM se sídlem v Římě a kooperuje s řadou dalších právních a poradenských firem z nejrůznějších evropských (italských, švýcarských, britských, francouzských, polských, rakouských a německých), asijských, severo a jihoamerických zemí. V rámci hlavních oborů své činnosti VKP v zájmu svých klientů spolupracuje s předními českými architekty, projektanty, stavebními společnostmi, historiky, auditory a daňovými poradci, soudními znalci a znaleckými ústavy, finančními, bankovními a burzovními experty. Běžnou součástí služeb nabízených VKP jsou i právní, účetní a daňové audity obchodních společností a podnikatelů, právní audity nemovitého majetku včetně ověřování pravdivosti a úplnosti obchodních a ekonomických informací podstatných pro komplexní hájení zájmů jejích klientů.

Advokátní kancelář Váňa, Kapalín & Partneři uzavřela pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním do výše 20 milionů Kč v jednotlivém případě. VKP se rozhodujícím způsobem podílí na činnosti Nadačního fondu GRANT, mezi jehož úkoly patří i pořádání kurzů a školení o právních otázkách, zajišťování financování bezplatné právní pomoci a právní pomoci za sníženou odměnu, pomoc obětem trestné činnosti a resocializace pachatelů trestných činů.